Zveřejněním dostanu svou mysl ještě dál. Můžu se spojit s novými lidmi, kteří vědí a chápou, že mají zásadní vliv na svůj život a že svým způsobem života můžou inspirovat jak sebe, tak široké okolí. Rád bych takové lidi potkal a tohle je jen další krok.

Ruka ukazuje na výhody klubu s modrým efektem

Za svůj život jsem viděl, jak se lidé rozhodují strachem, pochybami, svou vlastní omezeností. I já k nim patřil.

Je to vývoj a dříve nebo později tím, jaký dopad budou mít podnikatelé na lidstvo, můžou přispět, jak půjdou příkladem sobě i celému světu.

“Nejmocnější lidé světa mají moc podpořit svět a změnit pohled na to, jak můžeme společně žít bez ohledu národnosti či vyznání.”

Samozřejmě jsou tu tisíce lidí, co už s touhle změnou začali. Moc vám za to děkuji. Díky vám všem jsem zjistil, že rozhodování srdcem je základním kamenem k prosperitě ve všech směrech a to pro nás všechny.